Korzystając z uprzejmości Grupy Biegowej Luxtorpeda Czerwionka mam przyjemność przedstawić Szanownym Czytelnikom ten niezwykle ważne zagadnienie, które dotyczą młodego człowieka.

Z wykształcenia jestem mgr fizjoterapii, prowadzę własną praktykę od 15 lat. W mojej codziennej pracy bardzo często spotykam się z młodzieżą i osobami starszymi, które amatorsko bądź wyczynowo uprawiają sport. Aby zapoznać się czym fizjoterapeuta się zajmuje, kilka słów wprowadzenia:

Fizjoterapia (ang. physical therapy,  physiotherapy), jest to dział medycyny klinicznej, stosujący uznane przez naukę metody leczenia i który jest uzupełnieniem farmakologii i leczenia operacyjnego. Czasami wymaga ścisłego współdziałania z lekarzami specjalistami.

Zastosowania
Stanowi uzupełnienie leczenia prowadzonego metodami zachowawczymi i operacyjnymi. Metody fizjoterapii pobudzają i usprawniają fizjologiczne naturalne mechanizmy samoobrony i zdrowienia organizmu, działają one na przyczyny chorób ale również aktywizują organizm do walki z nimi. Są one pośrednim działaniem leczniczym – efekty ich działania występują po pewnym czasie, mimo to są niezastąpione.

Ogólna charakterystyka rozwoju wieku dorastania
Intensywny przyrost wysokości:u dziewcząt zaczyna się co najmniej w wieku 11 lat i trwa do 14 roku życia, po czym gwałtownie spada. Chłopcy natomiast najbardziej intensywnie rosną w wieku 13 – 15 lat.

Zwiększone tempo wzrastania występuje więc u dziewcząt o dwa lata wcześniej niż u chłopców , toteż w wieku 13-14 lat dziewczęta są na ogół wyższe od chłopców. W następnych latach chłopcy coraz bardziej przewyższają dziewczęta osiąganym wzrostem.
Należy zwrócić uwagę na duże różnice   zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców.

Różnice w rytmie wzrastania różnych organów, tkanek czy części ciała u młodzieży w okresie dorastania, powodują przejściowe dysproporcje w sylwetkach dorastających dziewcząt i chłopców. Ogromnie ważna dla prawidłowego rozwoju jest aktywność fizyczna.  Warto zachęcać swoją pociechę do wykonywania różnych ćwiczeń.  Należy pamiętać, że ćwiczenia i zabawy ruchowe powinny być dostosowane do odpowiedniego wieku ucznia. Nie mogą być bardzo męczące, gdyż w przeciwnym razie dzieci szybko się zniechęcą. Gimnastyka nie może być zbyt banalna, gdyż w ten sposób rozwój fizyczny będzie zahamowany.

Trzeba pamiętać, że dzieciom należy stawiać jakieś wymagania. Muszą one trenować swoją własną aktywność, gdyż tylko w ten sposób są w stanie prawidło się rozwijać. Większość dzieci w wieku wczesnoszkolnym zazwyczaj nie odbiega od norm rozwojowych charakterystycznych dla tego wieku. Zdarzają się jednak pewne wyjątki (należy rozważyć konsultacje fizjoterapeutyczną). Niektórzy uczniowie są bardziej uzdolnieni fizycznie, ruchowo. Są także dzieci, które w sposób znaczny lub wybiórczy odbiegają od norm. Warto zrobić wszystko aby nieznaczne opóźnienia zostały wyrównane jak najwcześniej. Tylko wczesna ocena oraz podjęcie odpowiednich działań spowoduje, że proces leczenia będzie następował optymalnie.

Szczególna uwaga dla rodziców! Badania naukowe wskazują iż zlikwidowanie wszelkich niedoskonałości pomiędzy 14-16 roku życia daje nam gwarancje długiego i spokojnego życia bez konsekwencji bólowych.

Należy zachęcać pociechę do aktywności fizycznej, gdyż tylko w ten sposób może ona nadrobić opóźnienia w sferze fizycznej i sprawnościowej. Analizując przyczyny problemów z aparatem ruchu , należy stwierdzić , że najlepszą formą terapii jest : systematyczna aktywność fizyczna (lekkoatletyka, ćwiczenia fitness, chód, bieganie, taniec (!), pływanie, tenis, dozowany rower , dozowana siłownia, gry zespołowe- z głową!, itp.), jest najbardziej optymalną formą co w połączeniu z profilaktycznie wykonywanymi ćwiczeniami z terapii manualnej i ergonomią używania kręgosłupa w czynnościach dnia codziennego musi dać efekt w postaci zdrowych młodych ludzi.

Osoby zainteresowane lub mające wątpliwości co do prawidłowego rozwoju oraz postawy ciała swojej pociechy serdecznie zapraszam do konsultacji. Tel. 603033432.

mgr Szymon Sznapka

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Poznajemy Królową Sportu” realizowanego przez Grupę Biegowa Luxtorpeda Czerwionka. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Czerwionce-Leszczynach – Funduszu Lokalnego „Ramża”.

1 Comment

  1. Ciekawe fakty 🙂 Co do samej fizjoterapii to Szymon już postawił na nogi i ułatwił poruszanie się niemal połowie naszych zawodników więc jesteśmy żywym dowodem na wielką skuteczność jego działań 🙂

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close