Nasze Stowarzyszenie wraz z Stowarzyszeniem Redukowania Bierności złożyło ofertę w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ogłosił konkurs FIO 2018. Każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO).

Wyniki konkursu zakończyły się pomyślnie dla naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dotację na projekt “Wolontariat wzmacnia”.

Projekt obejmie m.in. wzmocnienie naszej Akademii Wolontariatu “poMOCni”:

Gminna Grupa Wolontariatu “poMOCni” – zajmie się dalszym rozwojem naszej grupy, którą prowadzimy od listopada 2017 roku. Środki będą przeznaczone na działanie grupy i jej inicjatywy. Gminna grupa wolontariuszy otrzyma również pulę na 4 inicjatywy, nad którymi będą pracować pod nadzorem animatora. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli rozwijać umiejętności organizacyjne, planowania i pracy projektowej.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2018- grudzień 2019 dla członków poMOCnych czyli młodzież w wieku 13+ przewidziane są:

– 4 szkolenia (120h) tematyczne dostosowane do potrzeb grupy np. grafika komputerowa, fotografia, dziennikarstwo;
– spotkania z inspirującymi osobami;
– udział w nietypowych wydarzeniach jako wolontariusze;
– realizację swoich pomysłów wolontariackich (4 inicjatywy o łącznej puli 6000zł);
– spotkania integracyjne i możliwość zawarcia nowych znajomości;
– wizyta studyjna (wrzesień 2019)

Wolontariusze otrzymają pakiet startowy wolontariusza, w którym znajdzie się m.in:

– koszulka
– notes
– pendrive
– odblaski i inne drobiazgi
– długopis
– kubek
– teczka

 

Close