Nasze Stowarzyszenie wraz z Stowarzyszeniem Redukowania Bierności złożyło ofertę w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ogłosił konkurs FIO 2018. Każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO).

Wyniki konkursu zakończyły się pomyślnie dla naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dotację na projekt “Wolontariat wzmacnia”.

Projekt obejmie m.in. wzmocnienie naszej Akademii Wolontariatu „poMOCni”:

Gminna Grupa Wolontariatu “poMOCni” – zajmie się dalszym rozwojem naszej grupy, którą prowadzimy od listopada 2017 roku. Środki będą przeznaczone na działanie grupy i jej inicjatywy. Gminna grupa wolontariuszy otrzyma również pulę na 4 inicjatywy, nad którymi będą pracować pod nadzorem animatora. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli rozwijać umiejętności organizacyjne, planowania i pracy projektowej.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2018- grudzień 2019 dla członków poMOCnych czyli młodzież w wieku 13+ przewidziane są:

– 4 szkolenia (120h) tematyczne dostosowane do potrzeb grupy np. grafika komputerowa, fotografia, dziennikarstwo;
– spotkania z inspirującymi osobami;
– udział w nietypowych wydarzeniach jako wolontariusze;
– realizację swoich pomysłów wolontariackich (4 inicjatywy o łącznej puli 6000zł);
– spotkania integracyjne i możliwość zawarcia nowych znajomości;
– wizyta studyjna (wrzesień 2019)

Wolontariusze otrzymają pakiet startowy wolontariusza, w którym znajdzie się m.in:

– koszulka
– notes
– pendrive
– odblaski i inne drobiazgi
– długopis
– kubek
– teczka

 

Dubai Escort Girl is a shimmering gem in Arabia. Packed full of restaurants, malls and entertainment spots.Beautiful women also flock here in order to dubai escort girl appreciate its splendor.Your stay in Dubai will become truly unforgettable when you find an escort who can fulfill all your fantasies and make your visit truly enjoyable! They will make it a magical and pleasurable experience!

Manhattan escort services offer a high-end and discreet experience for clients in need of companionship. These services cater to individuals who manhattan escort are seeking the company of an attractive and sophisticated companion for various occasions. Whether it is attending a social event, going on a dinner date, or simply spending quality time together, Manhattan escorts provide a personalized and tailored experience to meet the unique preferences and desires of each client. These escorts are well-trained professionals who understand the importance of confidentiality and professionalism in their line of work. With their impeccable manners, intelligence, and beauty, Manhattan escorts ensure that every client’s needs are met and that they have a memorable and enjoyable experience.

Verified by MonsterInsights
Close