Spotkania grupy wolontaryjnej “poMOCni” obywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dni wolnych i świąt).

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia (Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce ul. 3-go Maja 19)

 

Close