Nasze Stowarzyszenie wraz z partnerem Stowarzyszenie Redukowania Bierności realizuje projekt „Wolontariat Wzmacnia”.

Projekt ma na celu promowanie wolontariatu w szkołach, organizacjach, zadbanie o rozwój młodych liderów.

Całość składa się z trzech modułów:

  • Wolontariat szkolny,
  • gminna grupa wolontariacka „poMOCni” oraz
  • Akademia młodych Liderów

Akademia Wolontariatu – Wolontariat szkolny :
– stworzenie struktur wolontariatu – m.in. przeszkolenie nauczycieli w prowadzeniu szkolnego wolontariatu

Grupa wolontariuszy „poMOCni” – w tym module zachęcamy młodzież do rozwijania swoich zdolności poprzez wolontariat. Dla młodzieży w wieku 13+ przewidziane są:
– szkolenia tematyczne dostosowane do potrzeb grupy np. grafika komputerowa, fotografia, dziennikarstwo;
– inspirujące spotkania z inspirującymi osobami;
– udział w nietypowych wydarzeniach jako wolontariusze;
– realizację swoich pomysłów wolontariackich;
– spotkania integracyjne i możliwość zawarcia nowych znajomości;
– wizyty studyjne

Akademia Młodych Liderów – Program Liderski BLASK – skierowany do 12 osób w wieku 15-26 lat.
To moduł, w którym 12 osób z terenu gminy poszerzy swoje kompetencje o takie aspekty jak:
– zarządzanie grupą;
– motywowanie społeczności;
– zarządzenie projektem;
– wystąpienia publiczne i wiele innych.
w tym module projekt przewiduje:
– 4 wyjazdowe warsztaty (Poznaj Siebie ; Ja i Ludzie ; Wprowadzenie Zmian ; Ja i Otoczenie);
– szkolenia stacjonarne (np. Szkolenie z komunikacji, z pisania projektów, z pozyskiwania funduszy);
– wizyty studyjne;
– granty na organizację własnych inicjatyw.

Podjęliśmy się tego zadania, gdyż chcemy zadbać o rozwój i aktywność młodych w naszej gminie. Nasz projekt został nazwany Programem BLASK.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do śledzenia naszego fanpagu.

Więcej o projekcie znaleźć można na www.blask.czerwionka.org i FB/programBLASK.

Zadanie „Wolontariat Wzmacnia” jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Daj się porwać! Rozwiń skrzydła! Wolontariat wzmacnia!

Dołącz do nas! 

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close