Nasze Stowarzyszenie wraz z Stowarzyszeniem Redukowania Bierności złożyło ofertę w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ogłosił konkurs FIO 2018. Każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO).

Wyniki konkursu zakończyły się pomyślnie dla naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dotację na projekt „Wolontariat wzmacnia”.

Projekt obejmie działania w zakresie wolontariatu w następujących modułach:

I. Akademia Wolontariatu – Stworzenie struktur wolontariatu – zajmie się przeszkoleniem nauczycieli w prowadzeniu szkolnego wolontariatu, motywowania do działania a także sfinansujemy warsztaty dla młodzieży.

II. Gminna Grupa Wolontariatu „poMOCni”zajmie się dalszym rozwojem naszej grupy, którą prowadzimy od listopada 2017 roku. Środki będą przeznaczone na działanie grupy i jej inicjatywy. Gminna grupa wolontariuszy otrzyma również pulę na 4 inicjatywy, nad którymi będą pracować pod nadzorem animatora. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli rozwijać umiejętności organizacyjne, planowania i pracy projektowej.

III Akademia Młodych Liderów Lokalnych– rozwój potencjału młodych liderów – zadanie będzie polegać na wyselekcjonowaniu grupy 12 młodych osób, które posiadają bogate doświadczenie wolontarystyczne i potencjał do pracy społecznej. Tutaj znajdziemy wśród młodzieży potencjalnych liderów i wprowadzimy ich w świat usprawniania naszego otoczenia. Będą prowadzone warsztaty i szkolenia.

Dotacja w tym roku wynosi 35620,00 zł, a w kolejnym roku na ten projekt otrzymamy 161850,00 zł.

Dla nas to szansa na zajęcie się kompleksowo wolontariatem w naszej gminie.

Dla nas to szansa na zajęcie się kompleksowo wolontariatem w naszej gminie.

Już teraz zapraszamy do kontaktu szkoły, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close