Zapraszamy na kolejne już szkolenie dla wolontariuszy. Tym razem zachęcamy do zapoznania się z pracą z koniem i zdobycia kwalifikacji pomocnika hipoterapeuty.

Na czym polega praca pomocnika hipoterapeuty?

Podstawową zasadą bezpieczeństwa w zespole terapeutycznym jest posiadanie przeszkolonego pomocnika, który podczas całej terapii – kontaktu pacjenta z koniem z ziemi oraz podczas wykonywania ćwiczeń na koniu, wykaże się doświadczeniem w obsłudze konia i wiedzą pozwalającą współgrać w zespole hipoterapeutycznym. Podstawowym obowiązkiem profesjonalnego pomocnika jest:

 • wykonywanie poleceń hipoterapeuty
 • dbanie o dobrostan fizyczny i psychiczny konia
 • troska o poprawę komfortu świadczonych usług
 • postawa pełna szacunku dla zwierzęcia i osób chorych
 • przestrzeganie reguł bezpieczeństwa w pracy z koniem
 • ubezpieczenie własne.
  Pomocnik Hipoterapeuty powinien utrwalać i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w procesie
  ciągłego kształcenia się.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi:

 • Wykwalifikowany hipoterapeuta.
 • Lekarz prowadzący lub konsultujący zespół.
 • Współpracownicy: fizjoterapeuta, psycholog, pedagog, pedagog specjalny, neurolog, ortopeda lub inny specjalista w zależności od specyfiki problemu pacjenta.

Co daje nasze szkolenie?

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia profesjonalnego pomocnika w zespole hipoterapeutycznym. Uzyskane w ten sposób uprawnienia wydane przez zarząd Stowarzyszenia Kendżi oraz partnera firmę Eva-Med na terenie Śląskiego Centrum Hipoterapii umożliwia podjęcie legalnej współpracy w zespole hipoterapeutycznym. Dodatkowo uczestnik otrzymuje legitymację w wersji plastikowej oraz CERTYFIKAT ukończenia szkolenia.

Zajęcia są przewidziane dla grupy 12 osób.
Szkolenie składa się z:
1. części ogólnej i specjalistycznej ,zajęcia grupowe – łącznie 4 godziny wykładów z teori,
2. części praktycznej, zajęcia indywidualne – po 4 godzi. dla każdej z osób/ łącznie 48 godzin,
3. części egzaminacyjnej grupowej teoretycznej tj. test i egzaminu indywidualnego tj. praca w zespole z koniem i hipoterapeutą – po godzi. na osobę / łącznie 12 godzin.

Opanowanie każdej z części jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem. Najbardziej aktywni uczestnicy mogą ukończyć szkolenie zaledwie w 7-8 dni.
Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do egzaminu zaliczeniowego praktycznego oraz testu generalnego. W wypadku nie zaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona. Czas pracy oraz termin ukończenia szkolenia określa termin realizacji projektu w którym jest możliwość organizacji zajęć praktycznych i egzaminu końcowego wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.

W szkoleniu mogą wziąć osoby w wieku od 13 roku życia. Pierwszeństwo mają wolontariusze z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny. Warunkiem otrzymania certyfikatu oprócz zdania egzaminów jest również wykonanie trzech prac społecznych objętych tematyką szkolenia.

Terminy części teoretycznej: 17 i 24 września

O zakwalifikowaniu się na szkolenie poinformujemy najpóźniej 15.09.2019 drogą mailową.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Kendżi na terenie Śląskiego Centrum Hipoterapii w Stanowicach w partnerstwie z firmą Eva-Med. Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i hodowlanym: pedagog, hipoterapeuta i instruktor jeździectwa.

Szkolenia są realizowane w ramach Projektu “Wolontariat wzmacnia”. Projekt “Wolontariat wzmacnia” dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz środków finansowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close