Pan Robert Tur został wykluczony ze Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Luxtorpeda”.

Powodem decyzji Zarządu było nieprzestrzeganie przez p. Tura obowiązków statutowych: „Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów GB «Luxtorpeda»” oraz „Regularne opłacanie składek członkowskich”.

 


Jakub Pawliszyn

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close