Pan Robert Tur został wykluczony ze Stowarzyszenia Grupa Biegowa “Luxtorpeda”.

Powodem decyzji Zarządu było nieprzestrzeganie przez p. Tura obowiązków statutowych: “Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów GB «Luxtorpeda»” oraz “Regularne opłacanie składek członkowskich”.

 


Jakub Pawliszyn

Leave a Reply

Close