Przypominamy, że do 30.11.b.r. potrwa rekrutacja do programu BLASK.
Jeśli chcesz zgłosić swój udział musisz wiedzieć, że:
1. Program liderski BLASK jest pierwszą inicjatywą tego typu, skierowaną do młodych ambitnych osób, które wiążą swoją przyszłość z aktywnością społeczną. Pierwsza edycja programu współfinansowana jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
2. Program jest skierowany wyłącznie do młodzieży i młodych osób (nieprzekraczalna granica wieku 15-26 lat) zamieszkujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
3. Program zawiera moduły: szkoleniowy, rozwojowy, praktyczny, a także integracyjny. Uczestnik zgłaszający się do udziału obligatoryjnie bierze udział w pełni, w każdym module. Program może zajmować sporo czasu na przestrzeni całego roku, na co należy się odpowiednio przygotować. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie programu.
4. Udział w programie jest nieodpłatny, pod warunkiem pełnego udziału w projekcie. Zależy nam na inwestowaniu w ambitną młodzież, która potrafi podejmować odpowiedzialność za podjęte decyzje.
5. Przed rejestracją odwiedź naszą stronę: srb.org.pl/program-liderski-blask-3 . Jeśli trzeba zadaj pytanie za pośrednictwem:
– fb/programBLASK
6. Zgłoszenia oceniane są pod względem merytorycznym, pod uwagę bierzemy w szczególności: motywację, oczekiwania względem przyszłości, marzenia społeczne i zawodowe, dotychczasowe doświadczenie.
Pragniemy inwestować w osoby z ambicjami, które w przyszłości zamierzają włączać się w aktywne działania na tle Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zapraszamy do udziału w przygodzie, która może odmienić Wasze życie!
Zarejestruj się klikając w link: https://goo.gl/forms/F6iDvjNhVieugiYg1
.
Projekt „Wolontariat wzmacnia” dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz środków Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close