duze_edu2Poniżej przedstawiamy regulamin firmy EduSmart, którego akceptacja jest konieczna, przez rodziców chcących pozostawić swoje dzieci pod opieką w trakcie biegu „Grill+Run=Fun 2015”.

1. Rodzice/opiekunowie mogą zostawić pod opieką animatora zatrudnionego przez firmę beSmart Agnieszka Groborz swoje dzieci w trakcie trwania biegu.
2. Opieka nad dziećmi rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczęciem biegu i kończy się 15 minut po jego zakończeniu.
3. Pod opiekę rodzice/opiekunowie mogą powierzyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przygotowane są do tego, aby pozostać pod opieką animatora.
4. Pod opieką przebywać mogą tylko zdrowe dzieci. Animator może odmówić przyjęcia pod opiekę chorego dziecka.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia dowodu osobistego i pozostawienia numeru kontaktowego animatorowi.
6. W przypadku obioru dziecka przez osoby trzecie, rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować o tym animatora w momencie przekazywania dziecka.
7. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć swojego dziecka zrobionych w trakcie trwania opieki. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez beSmart Agnieszka Groborz działalnością.

 

jj

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close