5-go stycznia b.r. odbyła się inauguracja uczestników, którzy zakwalifikowali się do programu BLASK.

Spotkanie uczestników BLASK-u

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie wraz z partnerem Stowarzyszenie Redukowania Bierności realizuje projekt “Wolontariat Wzmacnia”, który ma na celu promowanie wolontariatu w szkołach, organizacjach, zadbanie o rozwój młodych liderów.

Jednym z modułów tego projektu jest Akademia Młodych Liderów – Program Liderski BLASK.

Do programu BLASK mogły dostać się osoby młode, w wieku 15-26 lat, zamieszkujące w gminie Czerwionka-Leszczyny, mające ambicje i planujące w przyszłości działać lokalnie na rzecz gminy.

W wyniku rekrutacji wyłoniono dwanaścioro zdolnych osób.

19.01.19r. odbyło się pierwsze szkolenie przyszłych liderów pt. ”
 „Metody diagnozy potrzeb i komunikacji ze społecznością lokalną”.

Szkolenie

Szkolenie jak i pierwsze spotkanie odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce, przy ul. 3 Maja 19.

Projekt “Wolontariat wzmacnia” dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz środków Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close