Informujemy, że od dnia 06.10 (wtorek) zajęcia z Przedszkola Lekkoatletycznego odbywać się będą raz w tygodniu w każdy WTOREK w godz. 17:30-18:30 na dużej sali gimnastycznej w SP3 Budynek B w Leszczynach , ul.Ogrodowa 6.
Najem nie obejmuje pomieszczeń szatni, ale umożliwia korzystanie z toalet.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę gimnastyczną.
Poza terenem sali gimnastycznej (toalety) uczestnicy zajęć zobowiązani są do noszenia maseczek.

W związku z tym, iż udostępniono tylko dwie sale na terenie Gminy i Miasta a zainteresowanych dużo, zajęcie do odwołania będą odbywać się raz w tygodniu. O każdej zmianie zostaną Państwo poinformowani.

Zapraszamy!

Mogą również dołączyć nowe osoby!

Działalność klubu dofinansowana jest ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close