Jako organizacja non profit, nasze Stowarzyszenie musi pozyskać środki z różnych źródeł na realizację celów statutowych.

Uzyskujemy wsparcie poprzez przekazanie nam 1% podatku, od sponsorów, darczyńców, dzięki serwisom FaniMani i Patronite.

Bardzo cieszy nas fakt, że w wyniku konkursu dotacyjnego na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu dla klubów otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wys. 14.000 . Dotacja ta przeznaczona jest na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na 2018 rok.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close