Zarząd Stowarzyszenia w grudniu składał wniosek do ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn.

Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

1. Realizacji programów szkolenia sportowego.
2. Zakupu sprzętu sportowego.
3. Pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach.
4. Pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
5. Sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

W wyniku konkursu otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wys. 14500 zł.

Dotacja ta jest przeznaczona na działania w zakresie sportu w roku 2019.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close