Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację 10000 zł w ramach ministerialnego programu „Klub”.

Program „Klub” polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno – organizacyjnych.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Nasze stowarzyszenie w roku 2017 dofinansowanie przeznaczy na wynagrodzenie instruktora oraz dofinansowanie obozu w Jeleniej Górze. Nasi podopieczni po raz pierwszy wezmą udział w 6-cio dniowym obozie sportowym co z pewnością wpłynie na ich rozwój i formę a także dostarczy wiele pozytywnych emocji.

 

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close