W związku z małym zamieszaniem i nie zrozumieniem przez niektórych biegaczy zasad zapisów i opłat za V Bieg po Moczkę i Makówki postanowiliśmy doprecyzować pkt 7 regulaminu.

Przed zmianą:
7. ZGŁOSZENIA

 • internetowo na stronie https://gbluxtorpeda.org/zapisy/
 • zgłoszenia internetowe przyjmowane będą od dnia 1.11.16 godz. 20:00 do dnia 12.12.16 lub do wyczerpania limitu
 • limit uczestników wynosi 275 osób + 25 osób do dyspozycji organizatora
 • zawodnicy umieszczani będą na liście startowej dopiero po uiszczeniu opłaty startowej
 • brak zapisów w dniu zawodów
 • pomiar czasu będzie elektroniczny i przeprowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych, w przypadku zgubienie chipa będzie pobierana opłata 10zł.
 • w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika nie później niż 12.12.2016, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Po zmianie:
7. ZGŁOSZENIA

 • internetowo na stronie https://gbluxtorpeda.org/zapisy/
 • zgłoszenia internetowe przyjmowane będą od dnia 1.11.16 godz. 20:00 do dnia 12.12.16 lub do wyczerpania limitu
 • limit uczestników wynosi 275 osób + 25 osób do dyspozycji organizatora
 • zawodnicy będą umieszczani na liście startowej w ramach limitu miejsc w kolejności otrzymanych opłat startowych
 • zawodnikom, których wpłaty wpłyną po wyczerpaniu limitu miejsc opłaty zostaną zwrócone jako środki nienależne
 • brak zapisów w dniu zawodów
 • pomiar czasu będzie elektroniczny i przeprowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych, w przypadku zgubienie chipa będzie pobierana opłata 10zł.
 • w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika nie później niż 12.12.2016, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Mamy nadzieję, że teraz jest już wszystko jasne i nikt nie będzie miał wątpliwości co do interpretacji zapisów regulaminowych. Zasady nasze nie różnią się od zasad jakie mają inne biegi jak np. Maraton Dębno gdzie też trzeba się szybko zapisać i szybko opłacić aby mieć pewność otrzymania pakietu, zgodnie z tzw. zasadą „Kto pierwszy ten lepszy”.

Pełna treść regulaminu TUTAJ.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close