Archiwum kategorii Stowarzyszenie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego rozliczania PIT-ów za 2016 rok w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 maja 19 w Czerwionce-Leszczynach (obok CKE naprzeciwko kościoła). W każdy czwartek w godzinach 16-17 Marcin pomoże Wam wypełnić PIT-a .   Już od czwartku 12 stycznia 2017 roku zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują rady lub pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego na dyżury Marcina. Odbywać się…

Informujemy z dumą i radością, że 25.11.2016 roku nasze stowarzyszenie osiągnęło kolejny etap. Mianowice Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 21 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Kto to nie myślał do tej pory o rozliczeniu PIT-u za 2015 rok to może warto, żeby zaplanował to jak najszybciej 😉

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszego kolegi Marcina, który w każdy WTOREK i CZWARTEK jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 19 obok CKE. Można Go tam zastać w godzinach 16.00-17.00

ulotka 2016 www

Close